Vyhovíte požadavkům zákona

Instalací IspFlow splníte povinnost vyplývající ze zákona č. 273/2012 Sb., o elektronických komunikacích

Získáte IP accounting

IspFlow pro Vás automaticky zpracovává také údaje o objemu přenesených dat pro jednotlivé uživatele.

Nic neplatíte

Náklady na pořízení systému IspFlow i výdaje spojené s jeho provozem jsou díky proplácení nákladů nulové.